Znanost je na strani kinestetičnih miz – 2. DEL

Težave s križem, mišično-skeletne bolečine, vkleščen živec oz. težave z išiasom ali celo hernija

V daljši študiji so Benden idr. opazovali 24 učilnic na treh osnovnih šolah. Tako kot v predhodnih študijah so ugotovili, da so imeli otroci v učilnicah s pisalnimi mizami namenjenimi sedenju veliko nižjo porabo energije in naredili precej manj korakov med standardiziranim poukom kot otroci v učilnicah s pisalnimi mizami namenjenimi stanju.

Podobni rezultati so bile zabeleženi tudi v študijah izven ZDA. Clemes idr. so raziskovali etnično in družbenoekonomsko različne vzorce otrok starih 9–10 let, v Bradfordu v VB, ter 11–12 let, v Melbournu v Avstraliji. Ugotovili so, da so otroci z obeh šol, tudi če so imeli možnost sedenja na stolih med uporabo dvižnih, nastavljivih miz namenjenih stanju, izkazali enako skrajšanje učnega časa, ki so ga preživeli sede, v primerjavi s tistimi iz učilnic namenjenih sedenju.

Študije so pri otrocih tudi ugotovile povezavo med statičnim sedenjem in bolečinami v križu. Bolečine v križu v otroštvu predstavljajo dejavnik tveganja za bolečine v križu v obdobju odraslosti. Pisalne mize namenjene stanju lahko zmanjšajo dolgotrajne mišično-skeletne bolečine v križu, povzročene zaradi nepravilnih položajev sedenja ter lahko omejijo možnost pojavljanja ponavljajočih se poškodb zaradi deformacij, tendonitisa, sindroma vkleščenega živca in posledičnih mišično-skeletnih bolezni zaradi neustreznega šolskega pohištva.

Benden idr. so preučili ergonomske težave, predvsem držo in nelagodje drugošolcev v College Stationu v Teksasu. Otroci so bili porazdeljeni v učilnice s pisalnimi mizami namenjenimi stanju ali v kontrolne učilnice namenjene sedenju. Otroci, ki so uporabljali pisalne mize namenjene stanju, so poročali o zmanjšanju splošnega nelagodja; otroci v učilnicah namenjenih sedenju pa so poročali o povečanem nelagodju v vseh telesnih predelih, v primerjavi s stoječimi učenci (glej Sliko 5 spodaj). Poleg tega je večji delež stoječih učencev več časa vztrajal v ustreznih držah, manj časa pa v neustreznih držah.

Slika 5: Samoporočila učencev o stopnji udobja pri stanju ali sedenju.

Pogost razlog premajhne telesne dejavnosti je pomanjkanja časa. Vključitev kinestetičnih miz oz. po višini nastavljivih pisalnih miz, električnih ali s plinskim dvižnim mehanizmom, v dnevno rutino, npr. v učilnicah, pisarnah, doma predstavlja preprosto in praktično rešitev z ugodnimi posledicami za javno zdravje in s pomembnimi ekonomskimi koristmi.

Hinckson idr. so izvedli študijo izvedljivosti, s katero so preučili uporabo pisalnih miz namenjenih stanju v učilnicah. Zbrali so podatke tretješolcev in četrtošolcev, ki so štiri tedne uporabljali pisalne mize namenjene stanju v Aucklandu na Novi Zelandiji. Poleg tega so intervjuvali tudi starše učencev in šolsko osebje. Razen dejstva, da potrebujejo več prostora za osebne stvari in knjige, so ugotovili, da so bili otroci navdušeni nad pisalnimi mizami namenjenimi stanju in so poročali o zgolj zanemarljivih mišično-skeletnih bolečinah ali utrujenosti. Prišlo je tudi do pozitivnega odziva staršev in šolskega osebja. Zaključili so, da bi bilo pisalne mize namenjene stanju mogoče uspešno vključiti v šolska okolja.

Trenutna znanstvena literatura je mnenja, da je uvedba pisalnih miz namenjenih stanju v šolsko okolje smiselna, saj bi lahko zmanjšala mišično-skeletne probleme, povečala porabo energije, skupaj s številom korakov učencev. Vključitev pisalnih miz namenjenih stanju v učilnice je mogoče že ob omejenih prilagoditvah učilnic in od učiteljev ter šolske uprave ne zahteva veliko časa. Pisalne mize namenjene stanju so tudi bolj dostopna možnost za nižje družbenoekonomske razrede in etnične manjšine, ki imajo omejen dostop do zdravstvene vzgoje ter dražjih in namenskih ukrepov.

Učitelji so izrazili željo po izvedbi teh sprememb pohištva v njihovih učilnicah.