Znanost je na strani kinestetičnih miz – 1. DEL

Bolezni mišično-skeletnega sistema, nelagodje in bolezni kolkov, kolen in stopal, diabetes itd. so povezani s prekomernim sedenjem.

Otroci s čezmerno težo in predebeli otroci imajo večjo verjetnost, da bodo doživeli resne zdravstvene probleme, vključno z astmo, visokim krvnim pritiskom, hiperinzulinemijo, intoleranco na glukozo, diabetesom tipa II, hipertenzijo, apnejo, in težavami s sklepi.

Bolezni mišično-skeletnega sistema, nelagodje in bolezni kolkov, kolen in stopal lahko povzročijo dolgotrajne fiziološke zaplete debelosti. Družbene in psihološke težave zaradi zbadanja vrstnikov in nizke samopodobe, vključno z depresijo, anksioznostjo in nizko samozavestjo, se lahko povečujejo in nadaljujejo v odraslosti. Predebeli otroci imajo večjo verjetnost, da bodo tudi kot odrasli predebeli ali imeli čezmerno težo. Zdravljenje bolezni zaradi debelosti pomembno prispeva k velikemu povečanju zdravstvenih stroškov odraslih.

Za preprečevanje epidemije sedentarnih življenjskih slogov so leta 2011 Benden idr. v znanstveni reviji American Journal of Public Health objavili eno od prvih študij o uporabi kinestetičnih miz (po višini nastavljive električne mize ali pa plinski mehanizem) v učilnicah. Posebej jih je zanimalo, ali otroci, ki uporabljajo kinestetične mize, porabijo več kalorij, kot tisti, ki uporabljajo običajne pisalne mize namenjene sedenju. Podatke so zbrali v štirih učilnicah prvih razredov, v etnično mešani osnovni šoli v osrednjem Teksasu, v šolskem letu 2009-2010. Dve učilnici sta bili preurejeni v prostor za stanje, ostali dve učilnici pa sta ostali nespremenjeni in sta služili kot kontrola. Otroci so nosili zapestnice, ki so merile porabo kalorij v obdobju petih zaporednih šolskih dni, v štirih intervalih med šolskim letom. Ugotovili so, da so učenci, ki so uporabljali pisalne mize namenjene stanju, porabili 17% več kalorij, kot tisti, ki so uporabljali pisalne mize za sedenje. Poleg tega je bilo 70% staršev, katerih otroci so uporabljali pisalne mize namenjene stanju, mnenja, da je imelo stanje pozitiven vpliv na vedenje njihovih otrok v učilnici. Učitelj iz ene izmed učilnic je izjavil, „med stanjem so bili učenci bolj osredotočeni, zato je bilo mogoče dlje vzdrževati njihovo pozornost“.

Leta 2012 so Benden idr. objavili drugo študijo v znanstveni reviji Journal of Exercise Physiology. Celo šolsko leto so opazovali devet prvošolcev v starosti 6-8 let. Med jesenskim semestrom so ti otroci uporabljali običajne pisalne mize za sedenje, med pomladnim semestrom pa so uporabljali pisalne mize namenjene stanju. Ugotovili so kar 25,7% povečanje povprečne porabe energije, ko so učenci uporabljali pisalne mize namenjene stanju, v primerjavi z običajnimi pisalnimi mizami (glej Sliki 2 in 3 spodaj).

Slika 2: Graf porabe energije v jesenskem in spomladanskem opazovalnem obdobju

Slika 3: Povprečna poraba energije opazovanih subjektov v jesenskem in spomladanskem opazovalnem obdobju

Poleg tega se je število korakov učencev med spomladanskim semestrom povečalo za 17,6% (glej Sliko 4 spodaj). Skupno se je povprečno število korakov učencev od jesenskega do spomladanskega preizkusnega obdobja povečalo za 836.

Slika 4: Povprečje korakov opazovanih subjektov v jesenskem in spomladanskem opazovalnem obdobju