MOBILNA KINESTETIČNA MIZA

Po višini nastavljiva mobilna miza

Nastavljiva po višini omogoča preprosto pomikanje po učilnici, sedenje in stanje za mizo ter nagib zgornje ploskve za prilagoditev dela različnim učencem, tudi gibalno oviranim.

 • Velikost (zgornja ploskev): 600x520x25 mm
 • Nastavitev višine: 740 do 1140 mm
 • Nastavitev zgornje ploskve: 0-18 stopinj
 • Nosilnost: 7 kg
 • Vzmet: 1x plinska vzmet
 • Barva: črna
 • Cena: 104 €

KINESTETIČNA GOBICA

Za pravilno držo in večjo zbranost med poukom

S kinestetičnimi stolčki t. i. kinestetične gobice otrokom omogočamo med poukom gibanje, ki je nemoteče za druge učence.

 • Material (spodnji del): plastika PA/PP/TPE
 • Material (sedež): oblikovana pena, tkanine
 • Nastavitev višine: 100 mm
 • Velikost sedala: fi 305 mm
 • Embalaža: 311x315x360 mm
 • Barva: oranžna, modra
 • Cena: 82,35 €

NASTAVLJIVA KINESTETIČNA MIZA

Po višini nastavljiva kinestetična miza

 • Velikost (zgornja ploskev): 700x500x25 mm
 • Nastavitev višine: 760 do 1145 mm
 • Ogrodje: jeklena cev fi 50 mm
 • Nosilnost: 150 kg
 • Vzmet: 2x plinska vzmet
 • Barva: siva, zelena, modra, oranžna
 • Cena: 213,50 €

KINESTETIČNA MIZA

Kinestetična miza, ki ni nastavljiva po višini

Naslonjalo za nogo v obliki gugalnice pomaga učencu, da ne vztraja v statičnem položaju, ki je nezdrav, ampak izmenično postavlja nogo na gugalnico, ki mu pomaga izvajati gibe, s katerimi aktivira cerebellum (male možgane) in hkrati izmenično omogoča nogam počitek. Konstantno in ritmično zibanje noge pomirja učenca in mu pomaga, da ostaja zbran pri pouku dlje časa.

Tri različne višine pokrivajo vsa triletja osnovne šole in srednjo šolo.

 • Velikost (zgornja ploskev): 700x500x25 mm
 • Velikost (celota): 700x500x760 mm
 • Ogrodje: jeklena cev fi 50 mm
 • Nosilnost: 150 kg
 • Barva: siva, zelena, modra, oranžna
 • Cena: 65 € + DDV

KINSTETIČNA UČILNICA JE ZDRAVA IN RAZGIBANA UČILNICA

Učilnica je umetni prostor, v katerem se povečujejo disciplinske in zdravstvene (ortopedske) težave, če pričakujemo, da bodo otroci celoten pouk sedeli pri miru. Kinesthetic life omogoča otrokom med poukom delo v vseh naravnih položajih (stoje, sede na tleh in zibanje na stolu), in sicer tako, da je to nemoteče za ostale učence in učni proces, hkrati pa omogoča otrokom večjo zbranost pri pouku.

Za kvalitetno uvajanje kinestetike v razredu je pomembno, da se učitelj ustrezno usposobi. Učitelj mora namreč znati učencem posredovati osnovne podatke s področja nevroznanosti, delovanja možganov in pomena gibanja za učenje. Učenci, ki so ustrezno informirani in s katerimi učitelj dela tudi pri rednem pouku po načelih »Poučevanja, kompatibilnega z delovanjem možganov« – Kinesthetic Life™, bodo ustrezno sprejeli kinestetične mize in jih tudi ustrezno uporabljali.

2 SPLOŠNA PRISTOPA

1. PRISTOP

Kinestetični razred

Kinestetični razred je učilnica, ki jo šola v celoti opremi s kinestetičnimi mizami, lahko tudi drugimi pripomočki za učenje skozi gibanje, in plakati, na katerih so pojasnjena osnovna načela, po katerih poteka poučevanje in učenje, ki je kompatibilno z delovanjem možganov.

Pouk v taki učilnici poteka za kinestetičnimi mizami, ki omogočajo nemoteče gibanje med poukom (gugalnica za noge, kolo, steper, surf). Poleg ustreznega pohištva je pomembno tudi, da pouk načrtujemo v skladu s 6 načeli poučevanja, kompatibilnega z delovanjem možganov, kar pomeni, da skrbimo za ustrezne možganske pavze, pripravo možganov na učenje, poučevanje skozi gibe, ponavljanje učne snovi skozi gibe, fitnes v razredu in ustrezno povezovanje skupine.

Učenci se v učilnici izmenjujejo po vnaprej dogovorjenem urniku. Naloga učiteljev je, da se dogovorijo, kdo bo katero šolsko uro v posameznem tednu izpeljal v kinestetični učilnici. Če vsak učitelj (primer 3. triada OŠ ali srednja šola) izpelje le eno šolsko uro v taki učilnici, bo to za posamezen razred pomenilo več ur gibanja na teden (lahko tudi do 10) pri pouku.

2. PRISTOP

Oprema običajnih učilnic s posameznimi kinestetičnimi mizami

Nekatere šole se odločijo za drugačen pristop. Namesto ene kinestetične učilnice, v kateri se bi učenci izmenjevali, opremijo običajne učilnice s posameznimi kinestetičnimi mizami (največkrat stoječimi ali stoječimi mizami s kolesom, t. i. Kinesthetic Bike Desk), s čimer omogočijo posameznim učencem, da dobijo med poukom več gibanja. Pristop lahko poleg izboljšanja učnega procesa uravnava tudi motnje v razredu, saj omogoči otrokom gibanje. Še posebej otroci z motnjo pozornosti lahko delujejo izjemno moteče za skupino, ker težko zdržijo pri miru cel pouk.